200 praktijken geselecteerd voor NZa-kostenonderzoek

 
200 praktijken geselecteerd voor NZa-kostenonderzoek
De NZa heeft 200 huisartspraktijken geselecteerd voor deelname aan het aankomende kostenonderzoek. Deze praktijken ontvangen een dezer dagen per aangetekende brief een uitnodiging.

Selectie

De deelnemende praktijken worden geselecteerd via een representatieve aselecte steekproef onder solo-, duo- en groepspraktijken. Deelname aan het onderzoek is niet vrijwillig. De NZa mag u hier volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toe verplichten. Praktijken die in 2012 al mee hebben gedaan, worden nu buiten de steekproef gehouden.

Ondersteuning

Wij weten dat het deelnemen aan een kostenonderzoek ingewikkeld en tijdrovend is. Daarom hebben wij scherp meegekeken op de begrijpelijkheid en invulbaarheid van de vragenlijst. Ook hebben we gezorgd voor ondersteuning vanuit het onderzoeksbureau in de vorm van een vaste contactpersoon. In de brief leest u hoe onderzoeksbureau Sira u helpt bij het invullen van de informatie.

Waarom nu?

Het vorige kostenonderzoek in de huisartsenzorg dateert uit 2012 en had betrekking op de cijfers uit 2010. Dit betekent dat de huidige tarieven gebaseerd zijn op het kosten- en inkomstenniveau van toen. Sinds die tijd is er veel veranderd. Huisartsen zijn meer en andere zorg gaan leveren en met name de kosten in huisartsenpraktijken zijn sterk gestegen. Om nieuwe reële tarieven goed te kunnen onderbouwen heeft de NZa van huisartsenpraktijken gegevens nodig over hun praktijkinkomsten, praktijkkosten en hun productie in 2015

Meld u

Bent u geselecteerd en heeft u inhoudelijke vragen over het onderzoek, dan kunt u hiervoor terecht bij onderzoeksbureau Sira. Hun contactgegevens staan in de brief. De LHV weet niet welke praktijken er geselecteerd worden, maar wil dit wel graag weten om u waar mogelijk te kunnen ondersteunen. Via kostenonderzoek@lhv.nl kunt u ons laten weten dat u geselecteerd bent.