33 miljoen extra voor kortdurend eerstelijnsverblijf

 
33 miljoen extra voor kortdurend eerstelijnsverblijf
Er wordt nog dit jaar 33 miljoen euro extra uitgetrokken voor het kortdurend eerstelijnsverblijf. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer laten weten. Daarnaast is het de bedoeling dat specialisten ouderengeneeskunde meer mogelijkheden krijgen om buiten een verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Hierdoor moet het voor u als huisarts eenvoudiger worden een specialist ouderengeneeskunde in te schakelen.

De LHV is blij met de aangekondigde maatregel waardoor huisartsen makkelijker een specialist voor kwetsbare ouderen kunnen inroepen. De maatregel zou het mogelijk moeten maken dat individueel werkende specialisten ouderengeneeskunde (SO) en samenwerkingsverbanden van SO’s in aanmerking komen voor de subsidieregeling Extramurale behandeling. De SO hoeft niet meer in dienst van een instelling te zijn om deze zorg te kunnen leveren. Samen met Verenso (de overkoepelende organisatie van specialisten ouderengeneeskunde) heeft de LHV zich hard gemaakt voor flexibilisering van deze subsidieregeling, omdat er in de praktijk veel knelpunten worden ervaren.

Via de ledenpeilingen over ouderenzorg en Wet langdurige zorg kan de LHV in het najaar 2017 bekijken of de aangekondigde maatregel het gewenste effect heeft.

Extra geld

De verhoging van het budget met 33 miljoen voor het kortdurend eerstelijnsverblijf zal een positief effect hebben op de capaciteit. Het extra geld betekent een toename van zorg in het eerstelijnsverblijf. Als het budgettair kader eerstelijnsverblijf groeit, moet ook het budgettair kader huisartsenzorg daarop worden aangepast. Huisartsen zijn immers de eerst aangewezenen om de medische zorg te leveren in een eerstelijnsverblijf. Hiervoor blijft de LHV zich inzetten, naast voldoende beschikbare bedden en een makkelijke toegang tot het eerstelijnsverblijf.

Knelpunten melden

Signalen en knelpunten die u op dit moment ervaart met de toegang tot het eerstelijnsverblijf onder de huidige subsidieregeling, kunt u doorgeven aan het Juiste Loket.