37 huisartsen uit regio rond Hellevoetsluis voor tuchtrechter

 
Vandaag verschijnen 37 collega huisartsen uit de regio rond Hellevoetsluis voor het Centraal Tuchtcollege. Aanleiding is een klacht van twee inwoners uit de regio. Na het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis begin 2015, weigeren de huisartsen volgens de klagers deel te nemen aan een extra huisartsenpost op het eiland Voorne. Eerder werd dezelfde klacht door het Regionale Tuchtcollege Den Haag niet ontvankelijk verklaard, waarna hoger beroep werd aangetekend bij het Centraal Tuchtcollege.

In de bijlage leest u het volledige verweer van de groep huisartsen; een persoonlijke reactie namens de huisartsen en het rapport van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) over hoe de acute zorg in de regio georganiseerd is.

Het Centraal Tuchtcollege doet binnen zes weken uitspraak in deze zaak.