4000 huisartsen vullen enquête over ANW-zorg in

 
4000 huisartsen vullen enquête over ANW-zorg in
Maar liefst 4000 collega’s hebben in oktober de LHV-enquête over de ANW-zorg ingevuld. Dat is zo’n 40 procent van alle actieve huisartsen. In dit bericht leest u wat de LHV met deze schat aan informatie doet en wat u de komende tijd over dit onderwerp kunt verwachten.

De LHV analyseert nu de uitkomsten van de enquête. In de week van 14 november delen wij de eerste uitkomsten met u. Reden waarom wij dit niet eerder doen, is de enorme hoeveelheid informatie die u met ons gedeeld heeft. Het kost tijd om dit goed te bekijken.

Wat kunt u verder van ons verwachten?

  • Begin december organiseert de LHV-ledenraad een speciale themabijeenkomst over de toekomst van de ANW-zorg. Hier bespreken uw regiovertegenwoordigers de enquête-uitkomsten.
  • In het land vinden op dit moment verschillende discussiebijeenkomsten plaats. Kijk op de website van uw huisartsenkring of er ook bij u in de buurt een bijeenkomst plaatsvindt.
  • Op basis van de enquête-uitkomsten en de discussiebijeenkomsten worden de komende tijd scenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s moeten voor 1 januari 2017 bekend zijn.
  • Samen met VPhuisartsen, InEen en waar nodig andere betrokkenen zoals patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid, stellen wij vervolgens een plan op waarin staat hoe de veranderingen doorgevoerd worden.

Geen geïsoleerd probleem

De problemen in de ANW-zorg staan niet op zichzelf. Ze zijn onder meer nauw verbonden met de drukte in de dagzorg, transities in de zorg, de grootte van praktijken, de samenstelling van de huisartsenpopulatie en hoe patiënten op dit moment gebruik maken van de spoedzorg. Er is dus niet één oplossing voor het verminderen van de werkdruk. De LHV kan en wil dit onderwerp niet alleen oplossen. Daarom betrekken wij ook andere huisartsenorganisaties zoals VPhuisartsen en InEen bij dit onderwerp.

Waarom deze enquête

Aanleiding voor de enquête over de ANW-zorg is de discussie onder huisartsen over onder meer de te hoge werkdruk tijdens ANW-diensten. Omdat de oorzaken voor die hoge werkdruk en de mogelijke oplossingen uiteenlopen, hebben we met deze enquête in kaart gebracht wat er precies aan de hand is en waar huisartsen zelf oplossingen zien. Dit vormt de basis voor verdere actie.