63 projecten gecontracteerd onder nieuwe substitutieregeling

 
63 projecten gecontracteerd onder nieuwe substitutieregeling
Onder de nieuwe substitutieregeling voor 2018 zijn 63 projecten gecontracteerd. Dat blijkt uit een NZa-analyse van de contractering voor komend jaar. Met deze afspraken is een bedrag van 6,7 miljoen euro gemoeid. Ze vallen onder de 75 miljoen euro die huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid voor 2018 beschikbaar hebben gesteld voor de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn.

Alle betrokken partijen vinden dat het resultaat achterblijft op de aanvankelijke ambitie.

Een belangrijke reden hiervoor is de korte periode die beschikbaar was om (nieuwe) plannen te maken en die tussen huisarts, ziekenhuis en zorgverzekeraar vast te leggen. Desondanks is het een veelbelovende stap richting meer samenwerking mét de juiste randvoorwaarden.

2018 en verder

Voor 2018 werd 75 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het ziekenhuisbudget. Alle betrokken partijen willen de nieuwe aanpak voortzetten en ook de komende jaren blijven investeren.

Wat de LHV betreft gaat deze nieuwe meerjarige aanpak onderdeel uitmaken van de nog te sluiten zorgakkoorden voor de eerste en tweede lijn.

Meer over de 75 miljoen euro voor substitutie