75 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe stap in substitutie

 
75 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe stap in substitutie
Huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt om het verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren. Voor 2018 is 75 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit het ziekenhuisbudget.

Zorg op de juiste plek

Substitutie is een belangrijke manier om patiënten zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. Toch komen initiatieven vaak traag van de grond. Daarom is nu vóóraf budget beschikbaar gemaakt. Zodat de beschikbaarheid van geld niet langer een belemmering hoeft te zijn.

Hoe werkt het

Er is een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar, dat meeschuift van tweede naar eerste lijn, zodra er concrete afspraken over het verschuiven van zorg zijn gemaakt. Die afspraken moeten gemaakt zijn voor 19 november aanstaande. Het is dus belangrijk dat huisartsen en specialisten/ziekenhuizen zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan en initiatieven aandragen.

We weten dat het kort dag is. Ons advies is dan ook om vooral te kijken naar bestaande projecten of projecten die eerder gelopen hebben, waarvoor financiering nodig is. Want niet alleen nieuwe samenwerkingsprojecten komen in aanmerking. Komt 19 november voor uw project te snel? Geen nood, zorgverzekeraars hebben aangegeven ook na deze datum graag het gesprek met u aan te gaan over substitutie.

Om u te helpen, hebben we een dossier substitutie aangelegd met voorbeelden van projecten die in aanmerking komen. Hier vindt u ook een format om een project in te dienen en een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Uiteraard horen wij het graag van u indien een ingediend project wordt afgewezen door de zorgverzekeraar. U kunt dit melden via bekostiging@lhv.nl

Vanaf volgende week vindt u overigens ook meer informatie op www.zorgopdejuisteplek.nl. Een gezamenlijke website van de betrokken partijen

Niet gecontracteerd geld blijft in tweede lijn

Blijven de gemaakte substitutieafspraken onder de 75 miljoen euro, dan blijft het resterende geld in het budgettair kader van de tweede lijn. Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie afspraken in 2018, haalt de NZa eind november 2017 op voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. Snelheid is dus geboden!