Aangepast advies Wkkgz: Hoe om te gaan met gedetacheerd personeel?

 
Aangepast advies Wkkgz: Hoe om te gaan met gedetacheerd personeel?
Heeft u gedetacheerd personeel in uw praktijk, zoals bijvoorbeeld een POH? Dan valt dit personeel op grond van de Wkkgz onder uw klachten- en geschillenregeling. Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een eventuele claim tegen hen vaak niet. Het advies over hoe u hiermee kunt omgaan is aangepast op basis van signalen van LHV-leden en detacherende instellingen.

Het maken van aanvullende afspraken met de detacheringsorganisatie via een addendum blijkt in de praktijk niet altijd te werken. Detacherende instellingen kunnen het addendum vaak niet ondertekenen, omdat hun verzekeraars het beroepsaansprakelijkheidsrisico niet dekken. Wij adviseren u als huisarts daarom het volgende te doen:

1. verzeker uw gedetacheerde medewerker(s) mee op de eigen polis van de praktijk. Uit navraag bij de grootste verzekeraars blijkt het meeverzekeren bij hen maximaal 100 euro per jaar te kosten. Bij sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen blijkt het risico al te zijn afgedekt zonder meerkosten, gaat u dit na bij de verzekering van uw praktijk.

2. bekijk welke variant detacheringsovereenkomst u heeft afgesloten. Afhankelijk van de gemaakte afspraken is mogelijk compensatie voor de premie aan de orde.

Klik hier voor meer over deze varianten

Compensatie? Bekijk uw detacheringsovereenkomst

Of een compensatie door de detacherende instelling aan de orde is voor de door u te betalen premie, is afhankelijk van de variant van detacheringsovereenkomst die u met de instelling heeft:

  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst staat een bepaling opgenomen dat de huisarts aansprakelijk is voor fouten van de gedetacheerde: in dat geval is een eigen verzekering van de praktijk voor fouten van de gedetacheerde in alle gevallen onmisbaar. Een compensatie voor de premie door de instelling ligt dan niet voor de hand.

  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst staat een bepaling opgenomen dat de detacherende instelling aansprakelijk is voor fouten van de gedetacheerde: in dat geval is de onverzekerbaarheid daarvan in principe een eigen probleem van de instelling, ze hebben dan iets afgesproken wat onverzekerbaar is. De afspraak is dan gewoon geldend. In verband met de lastige verzekerbaarheid verzoekt de instelling u wellicht deze bepaling uit het oorspronkelijke contract te halen. Het is aan u te besluiten of u daaraan wilt meewerken. Als u de bepaling laat verwijderen, is het zaak om de gedetacheerde wél mee te verzekeren op uw eigen polis. De LHV vindt het redelijk om de kosten dan gecompenseerd te krijgen van de instelling. Het is overigens niet nodig om het eerder geadviseerde addendum alsnog te laten ondertekenen, mocht u er met de instelling niet uitkomen. De vrijwaring is in deze situatie al geregeld in de detacheringsovereenkomst zélf.

  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst staat geen enkele bepaling opgenomen over de aansprakelijkheid bij fouten van de gedetacheerde. In dat geval geldt de wet. Die is helaas niet voor honderd procent duidelijk hierover. Volgens de LHV is het belangrijker om de gedetacheerde goed verzekerd te hebben dan hierover een principiële discussie te voeren, mede gezien de geringe omvang van de premie. We adviseren u de gedetacheerde mee te verzekeren met de praktijk, ongeacht of de detacherende instelling bereid is tot een compensatie voor de kosten.

 3. neem contact op met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van uw praktijk bij een fout van de gedetacheerde medewerker. Over de aansprakelijkheid ontstaat hierdoor geen discussie met de detacherende instelling.   

Bovenstaand advies geldt ook als de medewerker in uw praktijk werkzaam is op grond van een met uw praktijk gesloten overeenkomst van opdracht tot zorgverlening met de instelling.

Meer informatie