Aankondiging visitatieprogramma voor huisartsen

 
Visitatie wordt vanaf 2016 voor huisartsen een verplicht onderdeel van de herregistratie. Deze week ontvangen alle geregistreerde huisartsen een brief over het visitatieprogramma van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), LHV en NHG.

Het visitatieprogramma is een instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeld en wetenschappelijk getest door het NHG in samenwerking met LHV en IQ Healthcare. Het instrument is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van de sterke kanten en de minder sterke kanten van het eigen functioneren van de huisarts. Dit biedt de mogelijkheid verbeterpunten op te sporen en veranderingen in gang te zetten. Het programma bestaat uit een overzicht van uw functioneren opgesteld met behulp van algemene vragen voor uzelf, een vragenlijst waarmee collega’s feedback kunnen geven en een vragenlijst voor patiënten.

Vanaf 1 januari 2016 wordt visitatie door de RGS gehandhaafd en getoetst als herregistratie-eis voor huisartsen. Op  www.mijnvisitatie.nl en in bijgevoegde brief vindt u meer informatie over de visitatie.