Aanpak curatieve zorg in krimpregio’s onvoldoende

 
Op dinsdag 26 mei debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over de problematiek in de krimpregio’s als het gaat om de curatieve zorg. De minister heeft in het voorjaar een pakket aan bestaande en nieuwe maatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd om deze problemen op te lossen. De LHV is blij dat er specifiek aandacht is voor deze regio’s, maar vreest dat de maatregelen onvoldoende zijn om de problemen op te lossen.

De zorgen van de LHV richten zich op een aantal verschillende aspecten van het beleid dat de minister heeft aangekondigd. Daarnaast presenteert de LHV voorstellen om deze problematiek in de krimpregio’s aan te pakken.