Aanpassingen tarieven gemoedsbezwaarden en prestatiecode e-consult POH-GGZ

 
Per 1 juli 2014 past de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)de tariefbeschikking voor huisartsenzorg aan. Het gaat om de tarieven voor gemoedsbezwaarden en de prestatiecode van het e-mailconsult van de POH-GGZ.

Consulttarieven gemoedsbezwaarden

Door een foutieve berekening van het consulttarief voor gemoedsbezwaarden heeft de NZa begin dit jaar een te hoog tarief afgegeven. Per 1 juli corrigeert de NZa dit, en zullen de tarieven dus iets lager zijn. Deze correctie is niet met terugwerkende kracht, de nieuwe tarieven gelden per 1 juli 2014.

Code per oude tarief nieuw tarief
12510 consult € 29,63 € 28,99
12511 consult langer dan 20 minuten € 59,26 € 57,98
12512 visite € 44,45 € 43,49
12513 visite langer dan 20 minuten € 74,08 € 72,48
12514 telefonisch consult € 14,82 € 14,50
12516 vaccinatie € 14,82 € 14,50

E-mailconsult POH-GGZ

De wijziging voor het e-mailconsult POH-GGZ betreft niet het tarief maar de prestatiecode. De huidige prestatiecode voor het e-mailconsult POH-GGZ levert voor sommige partijen problemen op in het declaratieproces aangezien de prestatiecode (12115) in het verleden gebruikt is voor een andere prestatie. Daarom heeft de NZa in de tariefbeschikking duidelijk gemaakt dat voor de prestatie e-mailconsult POH-GGZ ook een andere prestatiecode is toegestaan. Indien u – om problemen te voorkomen - gebruik wilt maken van een andere code, dan kunt u hierover afspraken maken met de zorgverzekeraar. Deze bepaling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.