Aansprakelijkheid in LSP-overeenkomst nu goed geregeld

 
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de VZVZ zijn akkoord over een aanpassing van de gebruiksovereenkomst die zorgverleners tekenen wanneer zij zich aansluiten op het LSP. Deze aanpassing leidt tot een goede, reële dekking voor huisartsen indien er schade ontstaat door het niet of onvoldoende functioneren van het LSP. LHV en VZVZ zijn blij met het behaalde resultaat.

De LHV vindt het van groot belang dat de aansprakelijkheidsregeling in de gebruiksovereenkomst recht doet aan de positie van de huisarts. Met het addendum dat nu door VZVZ is opgesteld, is dat goed geregeld. De LHV waardeert de inzet die de VZVZ heeft gedaan om de aansprakelijkheid voor haarzelf verzekerd te krijgen, zodat de huisarts beter beschermd is bij eventuele problemen.

Het addendum op de gebruiksovereenkomst wordt van kracht per 1 januari 2016.