Aansprakelijkheidsrisico’s LSP beter afgedekt

 
Aansprakelijkheidsrisico’s LSP beter afgedekt
LHV en VZVZ hebben afspraken gemaakt over een betere dekking van de aansprakelijkheidsrisico’s van huisartsen bij het gebruik van het LSP. Voor de LHV is het belangrijk dat u als zorgverlener nu beter beschermd bent tegen aansprakelijkheidsrisico’s als het gevolg van een storing in het Landelijk Schakelpunt. De aanpassingen gaan in op 1 januari 2016.

Vanaf 2016 sluiten nieuwe gebruikers een aangepaste overeenkomst. De huisartsen die al een gebruiksovereenkomst hebben met VZVZ ontvangen een addendum bij hun bestaande overeenkomst. De VZVZ heeft zich voor deze aanvullende dekking extra verzekerd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • VZVZ Servicecentrum verzekert zich tegen de vergoeding van schade die een zorgverlener ondervindt van het niet-functioneren van het LSP tot een vastgesteld maximum
  • Dit maximum is vastgesteld op € 2,5 miljoen per aanspraak met een maximum van € 5 miljoen per jaar
  • Daarbij komt de eerdere claimdrempel van € 10.000,- te vervallen
  • Stilstandschade (het stil komen te liggen van de praktijkvoering als gevolg van het niet-functioneren van het LSP) komt ook voor vergoeding in aanmerking
  • Schade die wordt ondervonden als gevolg van het tekortschieten van VZVZ bij het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst, zal de huisarts wel in eerste instantie voorleggen aan de eigen aansprakelijkheidsverzekeraar

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Addendum gebruikersovereenkomst LSP47.77 KB