Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

 
Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei
Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die periode een kind gekregen? Dan heeft u misschien recht op een compensatie van 5.600 euro bruto. Deze compensatie voor zwangere zelfstandigen kunt u tussen 15 mei en 1 oktober 2018 aanvragen bij UWV.

Als u aanspraak wilt maken op deze regeling kunt u een formulier op de website van UWV invullen en opsturen. Sinds 15 mei vindt u op uwv.nl ook informatie over de voorwaarden voor de compensatieregeling, de behandeling van een aanvraag en de betaling.

Betaling

Het UWV controleert aan de hand van uw aanvraag of u recht heeft op de compensatie. Als dat zo is, wordt het bruto bedrag van 5600 euro vanaf 1 januari 2019 uitbetaald. Op die wijze kunt u tijdig uw extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst. De compensatie telt namelijk op bij het (gezins)inkomen.

Waarom een compensatieregeling?

Door intrekking van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen per 1 augustus 2004, kwam het recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen te vervallen. Vrouwen die voor 7 mei 2005 bevielen konden op basis van overgangsrecht nog wel een uitkering krijgen, daarna was er geen voorziening meer.

Vanaf juni 2008 kregen vrouwen via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Een aantal vrouwen dat in de tussenliggende jaren een kind kreeg, vondt het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloot de ambtsvoorganger van minister Koolmees een compensatieregeling te treffen.