Aanvragen stagevergoeding via SSFH vereenvoudigd

 
Aanvragen stagevergoeding via SSFH vereenvoudigd
Als u in uw praktijk stagiairs begeleid, kunt u vanaf nu via www.mijn-ssfh.nl stagevergoedingen aanvragen. U kunt in één keer de vergoeding voor u als begeleider en de vergoeding voor uw stagiairs aanvragen. In dit bericht leest u hoe u de vergoedingen aanvraagt.

Aanvragen gaat in vijf stappen:

  1. Maak eenmalig een account aan op www.mijn-ssfh.nl
  2. Bevestig het account. SSFH beoordeelt vervolgens de accountaanvraag
  3. Na akkoord van het account kan een vergoeding aangevraagd worden per stagiair
  4. De SSFH beoordeelt de aanvraag
  5. Na akkoord van de aanvraag betaalt de SSFH de vergoedingen uit aan u als stagebieder. De uitbetaling van de stagevergoeding aan de stagiair moet volgens de Belastingdienst vervolgens door u als werkgever gedaan worden.

Met dit nieuwe portaal wil de SSFH het aanvragen van de stagevergoedingen vereenvoudigen. Zo kunt u het aangemaakte account ook alle volgende keren dat u een stagiair begeleid gebruiken en heeft u overzicht over de goedgekeurde aanvragen en uitbetaalde stagevergoedingen.

Eerdere aanvragen

Mijn-ssfh.nl is sinds 1 september te gebruiken. Volledige aanvragen voor stages die vóór 1 september 2016 zijn afgerond en die al bij SSFH zijn ingediend worden apart beoordeeld en uitbetaald. Deze aanvragen verlopen nog niet via de nieuwe website.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanmaken van een account of het aanvragen van de stage- en praktijkvergoedingen? Stuur dan een e-mail naar info@mijn-ssfh.nl of kijk op www.mijn-ssfh.nl.