Aard Verdaasdonk en Hilly ter Veer nieuwe LHV-bestuursleden

 
Aard Verdaasdonk en Hilly ter Veer nieuwe LHV-bestuursleden
De Ledenraad van de LHV is op 28 oktober unaniem akkoord gegaan met de benoeming van huisartsen Aard Verdaasdonk en Hilly ter Veer als nieuwe bestuursleden van de LHV.

Aard Verdaasdonk is praktijkhoudend huisarts in Elst (Utr), sinds 2012 voorzitter van LHV-kring De Gelderse Rivieren en sinds 2008 lid van de Ledenraad van de LHV. Daarnaast is hij binnen de LHV al lange tijd bestuurlijk actief. Zo was hij betrokken bij onder andere de vernieuwing van de contributiesystematiek en de financiering van de huisartsenzorg. Aard werkte ook mee aan o.a. de NHG-standaarden Perifere aangezichtsverlamming en Epicondylitis.

Hilly ter Veer is sinds 2012 als waarnemend huisarts langdurig verbonden (geweest) aan verschillende praktijken in Friesland. Zij was daar onder andere actief lid van de lokale hagro, was algemeen bestuurslid van de LHV-kring Friesland en betrokken bij de Wagro in zowel Friesland als Drenthe. Hilly is ook een van de oprichters van Rookvrije generatie/Ureterp: het eerste rookvrije dorp in Nederland.

Met voorzitter Ella Kalsbeek en bestuursleden Carin Littooij en Guus Jaspar samen vormen zij het landelijk bestuur van de LHV, dat nu weer op volle sterkte is.

Aard Verdaasdonk Hilly ter Veer