Achmea schrapt 13-weken regel bij intensieve terminale zorg

 
Zorgverzekeraar Achmea schrapt de omstreden 13-weken regel bij intensieve zorg aan terminale patiënten. Dat meldde NRC Handelsblad eerder deze week. Tot nu toe hielden Achmea en andere verzekeraars vast aan een maximum van veertig bezoeken in dertien weken.

De 13-weken regel kreeg recent extra aandacht toen bleek dat een aantal verzekeraars geld terugvorderde bij huisartsen die langer dan dertien weken intensieve terminale zorg hadden gedeclareerd. Dit zorgde voor veel onbegrip onder zowel huisartsen als patiënten.

Maatschappelijke realiteit

De Landelijke Huisartsen Vereniging sprak zich eerder uit tegen deze regel. Bram Stegeman, vicevoorzitter van de LHV: “Een sterfbed is een intensief proces dat je niet kunt sturen. Als huisarts stop je niet na 13 weken met het verlenen van terminale zorg als iemand nog niet is overleden. Maar je kunt niet langer het tarief voor intensieve zorg declareren”. Volgens de LHV gaat de regel volledig voorbij aan de maatschappelijke realiteit. Patiënten blijven steeds langer thuis wonen, waardoor de vraag naar deze intensieve zorg toe zal nemen. Ook Achmea geeft in NRC Handelsblad aan: “Wij zijn van mening dat de zorg voor een terminale patiënt het beste bij de eigen huisarts belegd is. Er werd vanuit gegaan dat deze zorg nooit langer dan drie maanden zou duren. Deze termijnbeperking is achterhaald.”

Achmea laat weten dat de wijziging per direct ingaat en niet pas in 2016 zoals in de krant vermeld. Ondanks het feit dat de NZa deze regel heeft afgeschaft, kiezen andere grote verzekeraars er tot op heden voor om de 13-weken termijn te handhaven.

Lees meer

NRC: Achmea stopt met beperking van sterfbedbezoek huisarts