ACM laat nieuw geluid horen over toezicht huisartsenzorg

 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zaterdag een document gepubliceerd waarin ze haar toezicht op de eerstelijnszorg nader toelicht. De ACM geeft daarin aan dat ze terughoudend zal zijn in de aanpak van eventuele overtredingen van de Mededingingswet, zolang alle betrokken partijen (zorgverleners, verzekeraars en patiënten) tevreden zijn. Dat is een welkome boodschap, vindt de LHV.

De ACM stelt afstand te zullen bewaren zolang in de driehoek huisartsen-verzekeraar-patiënten iedereen tevreden is, óók als per ongeluk de Mededingingswet wordt overtreden. Alleen als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld omdat de ACM klachten ontvangt, zal de ACM contact opnemen. Indien er dan een overtreding wordt geconstateerd, zal de ACM eerst aandringen op beëindiging van de overtreding zonder een boete op te leggen.  

Toezicht:

Terughoudend

Dat is een nieuw geluid, stelt de LHV. In het verleden heeft de ACM meerdere malen hard ingegrepen in de zorg en hoge boetes opgelegd. Ook de LHV zelf heeft in het verleden een miljoenenboete opgelegd gekregen, die nog steeds niet van tafel is. Daardoor is het beeld ontstaan dat de toezichthouder niet aarzelt om zware straffen uit te delen. "Goed om te horen dat de ACM nu stelt daar terughoudend in te zullen zijn", zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV.

Dreiging van boete verminderd

De LHV stelt dat dit een grote stap in de goede richting is, omdat het de dreiging van een onverhoedse boete wegneemt. Kalsbeek: "We hopen zeer dat dit toezicht ons brengt wat we hopen. Minder angst en meer ruimte voor samenwerking en innovatie. Natuurlijk gaan we dat monitoren. Over een pakweg een jaar maken we dan de balans op. Zo nodig doen we dat tussentijds."

Maar Mededingingswet blijft van toepassing

De LHV wil dat de zorg uit de Mededingingswet wordt gehaald. "Daar pleiten we nog steeds voor", stelt Ella Kalsbeek. "Zoals de ACM het nu formuleert, komen we waarschijnlijk wel in een veel werkbaarder positie. Dat zien we als een flinke verbetering. We denken dat de huisartsenzorg op een aantal punten echter anders in elkaar zit dan andere markten, geen concurrentie op prijs of op kwaliteit. Maar wat wij uiteindelijk willen, is dat de huisartsenzorg uit de mededingingswet gaat, omdat we vinden dat die daar niet hoort. Dat vraagt om aanpassing van de mededingingsregels en daarvoor moeten we bij de politiek zijn, die wetten maakt."

Boete LHV

Na een inval bij de LHV in 2010 heeft de ACM (toen nog NMa) aan de LHV een boete opgelegd van 7,7 miljoen euro voor vermeende overtreding van de Mededingingswet. De LHV heeft de beschuldigingen altijd ontkend en is in een beroepsprocedure reeds in het gelijk gesteld door een externe adviescommissie. De ACM heeft dat oordeel niet gevolgd en de boete weliswaar enigszins verlaagd, maar niet ingetrokken. Daarom is de LHV naar de rechter gestapt. De eerste zitting in die rechtszaak is op 28 september 2015. Meer informatie over deze zaak vindt u in het dossier ACM.

Samenvattend

De LHV is van oordeel dat de ACM met haar toelichting een positievere invulling heeft gegeven aan haar toezichtbeleid. Huisartsen hoeven minder angst te hebben voor boetes, omdat de ACM zegt in beginsel niet te straffen, maar te zullen vragen om gedrag aan te passen als een overtreding wordt geconstateerd.

Parallel speelt de boete die de LHV heeft gekregen. De rechter zal zich hierover gaan uitspreken.

Meer informatie