ACM schrapt Toezeggingsbesluit voor LHV-bestuurders en -medewerkers

 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft woensdag bekendgemaakt dat zij het Toezeggingsbesluit, dat sinds 2012 voor LHV-bestuurders en -medewerkers geldt, heeft ingetrokken. De LHV is blij met dit besluit van de ACM. Het besluit betekent concreet dat er nu onder andere een einde komt aan verplichte verslaglegging en nascholingen voor bestuurders en bureaumedewerkers van de LHV.

Wat houdt het Toezeggingsbesluit in?

De ACM is in 2012 gekomen met een Toezeggingsbesluit voor de LHV, omdat zij gegarandeerd wilde hebben dat er niet collectief zou worden onderhandeld. Het Toezeggingsbesluit droeg een aantal verplichtingen met zich mee:

  • op het gebied van compliance (zoals informatievoorziening richting huisartsen en nascholing van bureaumedewerkers en bestuurders over de Mededingingswet)
  • en met betrekking tot het registreren van contacten waarbij er een ‘onderhandelingsrisico’ is, zoals overleggen met verzekeraars 

Alle landelijke bestuurders, bestuurders van de 23 Huisartsenkringen en bureaumedewerkers - ook die na ingang van het besluit toetraden tot de LHV - moesten zich aan deze verplichtingen houden.

De naleving van het Toezeggingsbesluit is een flinke belasting geweest voor de vereniging, bijvoorbeeld door herhaaldelijke deelname van alle bestuurders en bureaumedewerkers aan compliance-trainingen, het verplicht notuleren en opsturen van alle contacten met verzekeraars en het verplicht aanstellen van een compliance officer.

Intrekking van het Toezeggingsbesluit

De LHV heeft in de afgelopen jaren aan alle eisen van het besluit voldaan. Daarnaast hebben we gemerkt dat (het herhaaldelijk moeten uitdragen van) het Toezeggingsbesluit bij sommigen heeft geleid tot terughoudendheid op het gebied van samenwerking, lokale projecten en zorginitiatieven. Volgens ons en volgens de ACM is dat een ongewenst effect.

In de afgelopen maanden hebben we bij de ACM hiervoor aandacht gevraagd. De ACM heeft nu besloten het Toezeggingsbesluit in te trekken. Daarbij geeft de ACM aan tevens te hebben mee gewogen dat zij in september een nieuw document over de uitgangspunten van haar toezicht heeft gepubliceerd, waarmee zij wil zorgen voor meer ruimte voor gewenste samenwerking in de huisartsenzorg.

Huisartsenzorg nog steeds onder Mededingingswet

Deze intrekking door de ACM betekent echter niet dat er iets verandert in de toepassing van de Mededingingswet op de huisartsenzorg; die blijft onverminderd van kracht. Voor de individuele huisarts heeft deze beslissing dus geen gevolgen. De LHV blijft zich echter wel hard maken voor zorgspecifieke regels in plaats van de generieke regelgeving uit de Mededingingswet.

Deze beslissing van de ACM staat ook los van de lopende rechtszaak van de LHV tegen de ACM, met betrekking tot een onterecht opgelegde boete

Bekijk ook: