Actualiseer uw praktijkgegevens in de NIVEL-huisartsenregistratie

 
Actualiseer uw praktijkgegevens in de NIVEL-huisartsenregistratie
NIVEL benadert u binnenkort voor het updaten van uw praktijkgegevens in de NIVEL-huisartsenregistratie. Op basis van deze registratie worden jaarlijks gegevens over aantal, kenmerken en regionale spreiding van huisartsen in Nederland gepubliceerd. Sinds vorig jaar kan hierdoor ook iedereen eenvoudig een huisarts in de buurt vinden via www.kiesuwhuisarts.nl, een website van het NIVEL en de LHV.

Het is belangrijk de gegevens actueel en compleet te houden. Via de mailing van het NIVEL kunt u inloggen en uw gegevens bekijken. Het kost u weinig tijd, omdat veel informatie al vooraf is ingevuld. U hoeft de informatie alleen te controleren en aan te vullen waar nodig.

Website kiesuwhuisarts.nl

De website KiesuwHuisarts.nl is vorig jaar door LHV en NIVEL opgezet. Hierop kan eenvoudig een huisartsenpraktijk worden gevonden in een plaats of per postcode. De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijken worden op een kaart getoond, waarna de websitebezoeker meer informatie per huisartsenpraktijk te zien krijgt. Via de NIVEL-controle regelt u uw toestemming voor het plaatsen van uw praktijkgegevens op KiesuwHuisarts.nl. Bent u ingelogd voor het controleren van uw gegevens, dan kunt u op het laatste tabblad de status van uw toestemming inzien en zo nodig wijzigen.

Op elk moment aanpassen

Veranderingen in uw praktijk kunt u op elk moment doorgeven aan het NIVEL. Dit kunt u doen door met uw gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op de online-registratie of door een e-mail te sturen naar beroepenregistraties@nivel.nl.

Privacy

De NIVEL-huisartsenregistratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden beheerd door het NIVEL in samenspraak met de LHV en beschermd door een privacyreglement.