Afschaffen VAR – stand van zaken

 
Hoewel de Eerste Kamer nog akkoord moet gaan, wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft. Vervanger van de VAR wordt dan een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Specifiek voor de huisartsenzorg heeft de LHV een dergelijke overeenkomst ontwikkeld en voorgelegd aan de Belastingdienst. Beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2016, maar het is onduidelijk of deze datum gehaald wordt.

Hoe zit het ook alweer

Met een VAR kan een waarnemer of praktijkondersteuner aantonen dat hij daadwerkelijk als zelfstandige werkt. Aan de hand van deze VAR mag een opdrachtgever er vervolgens van uitgaan dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. De vrijwaring door de VAR was een doorn in het oog van het Ministerie van Financiën. Hij is immers redelijk eenvoudig te verkrijgen en het is voor de Belastingdienst moeilijk controleerbaar of de opdrachtnemer daadwerkelijk als zelfstandige werkt. Daarom kiest de overheid voor een nieuwe aanpak.

Aantal opdrachtgevers gelijk

Voor waarnemers is het belangrijk om te weten dat de regels voor het zelfstandig ondernemerschap niet veranderen. Denk aan het aantal opdrachtgevers dat je moet hebben en het percentage inkomen bij één opdrachtgever. Wel wordt er straks dus gewerkt met een modelovereenkomst. Overigens wordt die niet wettelijk verplicht, net zoals nu werken met een VAR niet verplicht is .

Wat verandert er

Praktijkhouders krijgen, wanneer de VAR verdwijnt, op een andere manier zekerheid over de vraag of zij loonheffingen in moeten houden of niet. Dat gaat gebeuren via een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Werken praktijkhouder en opdrachtnemer met en volgens een dergelijke modelovereenkomst, dan hoeft geen loonheffing te worden ingehouden.

Modelovereenkomst

Voor waarnemers, praktijkondersteuners en praktijkhouders heeft de LHV een modelovereenkomst opgesteld aan de hand waarvan ze samen kunnen blijven werken. Een modelovereenkomst die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de huisartsenpraktijk. Deze overeenkomst ligt nu bij de Belastingdienst voor akkoord.

Politiek aan zet

Voor de zomer heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aangenomen. Nu ligt het in de Eerste Kamer. Uit de eerste vragenronde blijkt dat de Eerste Kamer kritisch is over het voorstel zowel als het gaat om de haalbaarheid van de beoogde ingangsdatum (1 januari 2016) als de uitvoerbaarheid.

Meer duidelijkheid

De LHV verwacht in november meer duidelijkheid. Politiek: Stemt de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel of niet. En praktisch: Is de Belastingdienst akkoord met de door de LHV opgestelde modelovereenkomst. Houd de LHV-website in de gaten. Zodra er meer duidelijk is over beide zaken, informeren wij u hierover.