Afschaffing VAR-verklaring uitgesteld

 
Afschaffing VAR-verklaring uitgesteld
De invoering van het modelcontract als opvolger van de VAR-verklaring voor zzp'ers en freelancers wordt uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) maandag laten weten. De nieuwe wet gaat nu naar verwachting in op 1 april 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals praktijkhouders en waarnemers, krijgen vervolgens tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet. Wiebes geeft hiermee gehoor aan de kritiek op de haalbaarheid van de ingangsdatum en de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet.

Politiek

De Eerste Kamer zou eind oktober de wet ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ behandelen. De afschaffing van de VAR-verklaring maakt hier onderdeel van uit. Wiebes heeft de Kamer gevraagd dit uit te stellen. De staatsecretaris komt nu met een transitieplan voor de overgang naar het nieuwe systeem. De Eerste Kamer is verzocht om de behandeling en stemming pas na ontvangst van dat transitieplan te agenderen.

Oude VAR-verklaring blijft geldig

Tot de nieuwe wet in werking treed (streefdatum: 1 april 2016) blijft de oude VAR-verklaring geldig. Voor de transitieperiode tot 1 januari 2017 waarin geen VAR meer bestaat, maar nog niet iedereen over is naar de nieuwe situatie, stelt de Belastingdienst zich in de handhaving eerst terughoudend op. Waar nodig wordt gewaarschuwd als de werkwijze nog niet in lijn is met de wet of de modelovereenkomsten. Start u als zelfstandige in de periode 1 januari 2016 tot 1 april 2016 en heeft u nog geen VAR-verklaring, dan kunt u deze alsnog aanvragen.

Modelovereenkomst voor huisartsen goedgekeurd

Een belangrijke reden voor het uitstel is het kleine aantal goedgekeurde modelcontracten. Doordat de LHV al geruime tijd bezig is met de overgang naar het nieuwe systeem, is er voor de huisartsenzorg wél een goedgekeurd modelcontract. Zowel voor de duurwaarneming als de incidentele waarneming bij een huisartsenpraktijk. Langdurige waarneming voor één praktijk blijft dus mogelijk, ook in de toekomst. Dit betekent dat praktijkhouders en waarnemers ook na de invoering van de nieuwe wet op de gebruikelijke manier met elkaar kunnen blijven samenwerken. In een later stadium informeren wij u over hoe u dit nieuwe modelcontract voor de huisartsenzorg kunt gebruiken.

Meer over afschaffing VAR-verklaring en invoering modelovereenkomst