Afwegingskader kindermishandeling in de maak

 
Afwegingskader kindermishandeling in de maak
De KNMG werkt aan een nieuw afwegingskader kindermishandeling. Dat moet artsen helpen om in te schatten of het gaat om dermate acute en/of structurele onveiligheid dat melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. De bedoeling is dat het afwegingskader 1 juli 2018 klaar is.

Het herkennen van kindermishandeling en huiselijk geweld is een ingewikkelde en precaire zaak. Wat kun je het beste doen om het kind zo snel en effectief mogelijk te helpen? Artsenorganisaties werken onder KNMG-vlag samen aan een afwegingskader dat hierbij extra ondersteuning moet gaan bieden. Dit afwegingskader wordt toegevoegd aan de bestaande KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Meer informatie leest u op de KNMG-website.