AGB-code niet nodig voor waarnemend huisarts

 
De LHV ontvangt signalen dat waarnemende huisartsen een AGB-code zouden moeten aanvragen. De AGB-code is in eerste instantie nodig voor het declaratieproces bij de zorgverzekeraars. Een waarnemend huisarts heeft hier niet mee van doen, en heeft daarvoor dus geen AGB-code nodig.

Er zijn echter bepaalde handelingen die waarnemende huisartsen doen in de huisartspraktijk of op de huisartsenpost waarvoor wel een AGB-code vereist is. Op een verwijzing is sinds 1 januari 2014 bijvoorbeeld een melding van de AGB-code verplicht. Er zijn ook afspraken tussen verzekeraars en apothekers, waarbij een AGB-code op het recept vereist is. In beide gevallen volstaat echter de AGB-code van de praktijk of de huisartspost. In overleg met de NZa en InEen is de LHV tot deze conclusie gekomen. Een waarnemend huisarts heeft daarom dus geen (persoonlijke) AGB-code nodig.