Agenda Jeugd vraagt actie van nieuwe regering

 
Agenda Jeugd vraagt actie van nieuwe regering
Een groot aantal partijen in de jeugdzorg presenteert woensdag 12 april 7 concrete voorstellen aan nieuwe Tweede Kamerleden, Kinderombudsvrouw Kalverboer en SER-voorzitter Hamer. Ook de LHV onderschrijft deze Agenda Jeugd. Teveel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen krijgen niet de hulp en de begeleiding die zij echt dringend nodig hebben.

Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de zorg en begeleiding op een aantal punten verslechterd. Inzet bij de invoering van de wet was meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Dat proces verloopt echter niet goed en heeft grote gevolgen voor het kind, het gezin en de samenleving. Rijk en gemeenten moeten zich met name meer inspannen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van wijkteams.

Ook pleit de Agenda Jeugd voor een landelijk gecoördineerde aanpak van kindermishandeling en zogeheten levensfasegerichte zorg: een integrale aanpak bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Wetten, regels en financiering mogen dat niet tegenwerken.

De Agenda voor de Jeugd is opgesteld door onder andere Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, GGD-GHOR Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), verenigd in Jeugdpoort. Andere organisaties zoals de LHV, ondersteunen de Agenda Jeugd.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Aanbod van Agenda Jeugd715.75 KB