Akkoord bereikt over bekostiging huisartsenzorg 2018

 
Akkoord bereikt over bekostiging huisartsenzorg 2018
Huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid hebben een akkoord bereikt over de bekostiging van de huisartsenzorg in 2018. Belangrijkste uitkomst is dat het budget met 2,5 procent groeit en dat er geïnvesteerd kan worden in knelpunten zoals de zorg voor langer thuiswonende ouderen en meer tijd voor de patiënt. Er wordt daarnaast 75 miljoen euro extra vrijgemaakt uit het ziekenhuisbudget voor substitutie.

Geen tijd om stil te staan

“In de huidige situatie, met een demissionair kabinet, zijn we toch in staat geweest om een goed akkoord te sluiten. Met voldoende groei én aandacht voor de knelpunten in de huisartsenzorg”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. “2018 is vanwege de politieke situatie een overgangsjaar. Dat betekent niet dat we tijd hebben om stil te staan. De druk op de huisartsenzorg neemt snel toe. Door de steeds grotere en complexere zorgvraag. Bovendien meldden wij recent al dat er afgelopen jaar heel veel geld bestemd voor de huisartsenzorg op de plank bleef liggen. Deze nieuwe afspraken moeten voor verlichting zorgen.”

Belangrijkste uitkomsten

  • Het budget voor 2018 groeit met 2,5% en er vindt indexatie plaats. Dit is in totaal 164 miljoen euro extra voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Hiermee komt het totale budget op 3,5 miljard euro
  • De 139 miljoen euro die niet werd uitgegeven in 2016 blijft behouden voor de huisartsenzorg. Normaliter gaat niet uitgegeven geld terug naar de minister van Financiën en wordt het volgend jaar niet weer beschikbaar gesteld.
  • Vanaf 2018 is er geld voor organisatie en infrastructuur. Bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding voor een praktijkmanager
  • Doelmatig voorschrijven wordt eerlijker beloond
  • Er wordt geïnvesteerd in een aantal knelpunten: meer tijd voor de patiënt (praktijkverkleining), kwetsbare ouderen, GGZ, achterstandsproblematiek, acute zorg en samenwerking met het sociale domein.

75 miljoen

Voor het eerst wordt er vooraf geld vrijgemaakt voor substitutieafspraken. Waar voorheen geld pas achteraf werd overgeheveld, kunnen huisartsen en specialisten nu samen afspraken maken om zorg over te hevelen van de tweede naar de eerste lijn. En daar op voorhand geld voor krijgen. Afgesproken is wel dat er voor eind 2017 contractuele afspraken moeten liggen. Het deel van de 75 miljoen euro dat niet aantoonbaar ingezet wordt voor substitutie, vloeit terug naar het ziekenhuisbudget. Meer over welke projecten hiervoor in aanmerking komen en hoe u hier aanspraak op kunt maken, leest u binnenkort op de LHV-website.

Doelmatig voorschrijven

De huidige werkwijze bij doelmatig voorschrijven is huisartsen al langer een doorn in het oog. Daarom is afgesproken dat huisartsen vanaf 2018 anders beloond worden voor doelmatig voorschrijven: er wordt afgerekend op het daadwerkelijk voorschrijfgedrag in plaats van wat er door de apotheek wordt afgeleverd.

Crux in contractering

“De afgelopen tijd horen wij van onze leden dat verzekeraars terughoudend zijn in het investeren in ondersteunend personeel, in projecten voor kwetsbare patiënten, in meer tijd voor de patiënt. Niet voor niets bleef er vorig jaar bijna 140 miljoen euro op de plank liggen. Daarom is het zo goed dat we deze afspraken samen met verzekeraars hebben gemaakt. Ze bieden ook hen houvast in deze politiek onduidelijke tijd. We verwachten dus meer ruimhartige afspraken te zien in de contracten voor 2018. En daar zullen wij zorgverzekeraars ook kritisch in volgen,” aldus Kalsbeek.