Alles wat u moet weten over de nieuwe bekostiging

 
Het zal u niet ontgaan zijn. De huisartsenzorg neemt in 2015 de eerste stap naar een nieuw bekostigingsmodel. De nieuwe bekostiging maakt deel uit van het zorgakkoord dat het ministerie van VWS al in de zomer van 2013 sloot met huisartsen en zorgverzekeraars. Idee achter de nieuwe systematiek is dat de bekostiging meer ruimte biedt voor resultaatbeloning, innovatie en multidisciplinaire ketenzorg. Voor huisartsen brengt dit ingrijpende veranderingen met zich mee wat logischerwijs voor veel vragen zorgt. Daarom heeft de LHV een uitgebreide lijst met ’veelgestelde vragen’ samengesteld.

In deze lijst vindt u de antwoorden op vragen over de toekomst van de M&I’s, de POH-GGZ en -S, de variabiliseringsgelden etc. Hoewel de LHV ernaar streeft zo volledig mogelijk te zijn, kan het zijn dat uw vraag niet beantwoord wordt. Stuur deze dan naar lhv@lhv.nl

Bekijk de vragen per subonderwerp: