Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Als u vragen krijgt over de verspreiding van jodiumtabletten

 
 
Als u vragen krijgt over de verspreiding van jodiumtabletten
In oktober ontvangen ongeveer 1,2 miljoen huishoudens in Nederland per post een doosje jodiumtabletten. De distributie van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de rijksoverheid treft in de voorbereiding op een kernongeval. Als huisarts heeft u hierin geen actieve rol, maar u kunt mogelijk vragen van patiënten krijgen.

Om eventuele vragen te beantwoorden, kunt u gebruik maken van het speciale informatieblad voor artsen, verloskundigen en apothekers over jodiumprofylaxe.

Het Ministerie van VWS verzorgt in overleg met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) de informatievoorziening aan medici.

Om naar te verwijzen: publieksinformatie

In een zone van 20 km rondom een kerncentrale zijn mensen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen de doelgroep voor jodiumtabletten. In een zone van 100 km zijn dat mensen tot en met 18 jaar en zwangere vrouwen. De week voorafgaand aan de verspreiding van jodiumtabletten kondigt VWS deze via huis-aan-huisbladen en online media aan. De verstuurde doosjes jodiumtabletten bevatten verder een brochure met een toelichting. Er komt een publieksinformatienummer en ook is informatie voor burgers te vinden via www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.