Alternatief binnen Meldcode Kindermishandeling maakt meldplicht overbodig

 
Alternatief binnen Meldcode Kindermishandeling maakt meldplicht overbodig
Geen meldplicht, maar een pragmatische checklist voor vroegtijdige signalering en concrete meldnormen die artsen helpen om hoogrisicosituaties van kindermishandeling te melden. Dat is het alternatief van de KNMG, namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling, in reactie op het rapport Sprokkereef dat in de Tweede Kamer voorligt.

De KNMG, LHV, NVSHA en VVAK presenteerden afgelopen maandag namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling hun standpunten aan de vaste Tweede Kamercommissie van met ministerie van VWS. Woensdag 12 oktober vindt in vervolg hierop het Algemeen Overleg Kindermishandeling/ GIA plaats. De Artsencoalitie hoopt dat de Tweede Kamer en Staatssecretaris Van Rijn zich kunnen vinden in het voorstel dat draagvlak heeft bij de beroepsgroep en effectief bijdraagt aan een veilig thuis voor kinderen.

Bekijk het overzicht met de belangrijkste punten op www.knmg.nl.