ANW: samenwerken aan concrete oplossingen

 
ANW: samenwerken aan concrete oplossingen
De LHV en InEen werken samen met onder andere VPHuisartsen aan concrete oplossingen die de werkdruk in de ANW-zorg moeten verlagen. We hebben opgehaald waar volgens huisartsen en huisartsenposten de schoen wringt. Inmiddels zijn de oorzaken in kaart gebracht en wordt er gewerkt aan een pakket van oplossingen. De komende tijd worden verschillende oplossingen in de praktijk getoetst om te zien hoe effectief ze zijn.

Duidelijk is dat er niet één kant-en-klare oplossing is. Iedere regio heeft zijn eigen kenmerken. Afhankelijk van de beschikbaarheid van (waarnemend) huisartsen; de manier waarop de post is georganiseerd; de zorgvraag van patiënten of de samenwerking met de SEH en andere ketenpartners. Dat vraagt om actie op verschillende fronten.

Acties op verschillende fronten

  1. LHV en InEen hebben in kaart gebracht hoe volgens huisartsen en huisartsenposten de problemen in de ANW-zorg kunnen worden opgelost. Hieruit is een lijst opgesteld met oplossingsrichtingen.
  2. De oplossingsrichtingen worden getest in zogenaamde pilots. Het gaat om pilots op het gebied van triage, inroostering, ondersteuning, samenwerking met andere zorgverlening, organisatie van de dagzorg, etc.
  3. Daarnaast is in kaart gebracht welke (succesvolle) initiatieven er afgelopen jaren al zijn getest.
  4. Deze oplossingen komen in een soort ‘gereedschapskist’. Afhankelijk van de regionale situatie kunnen huisartsen en huisartsenposten hiermee de problemen ‘op maat’ aanpakken.
  5. Ook spreken we met alle partijen die een rol kunnen hebben in het oplossen van de ANW-problemen. De overheid, toezichthouders, zorgverzekeraars, andere zorgverleners, de ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.
  6. Publiekscampagne. Een belangrijk onderwerp in het oplossen van de werkdruk, is dat spoedzorg weer spoedzorg wordt. Daarom heeft de LHV de overheid en zorgverzekeraars gevraagd om samen een publiekscampagne te voeren, die patiënten duidelijk maakt waar de huisartsenpost voor bedoeld is.

Geen taboes

Na de onderzoeksfase is het hoog tijd voor concrete acties. Daarom worden er, naast het ophalen van wat er allemaal al aan oplossingen is ingezet in het land, ook een aantal nieuwe pilots gestart. Deze kunnen gaan over meer eenvoudige oplossingen als een andere inroostering, het splitsen van diensten, triage door de huisarts zelf of taakherschikking. Maar ook over complexere oplossingen als een verbreding van het dagvenster of een andere werkverdeling tussen HAP, SEH en RAV in de nacht.

“Natuurlijk zijn we het niet altijd eens met de collega’s van InEen en VPhuisartsen, maar er zijn wat ons betreft geen taboes", vertelt Carin Littooij, LHV bestuurslid. "Dat betekent bijvoorbeeld dat de toekomstige verantwoordelijkheidsverdeling tussen praktijkhouders en waarnemers besproken wordt. Wat voor de LHV wel als een paal boven water staat: wij vinden de 24-uurszorg een essentieel onderdeel van het huisartsenvak. Maar niet op de manier waarop dat nu gaat. Met teveel en te drukke diensten en te weinig tijd voor de patiënt.”

Planning

De eerste pilots moeten voor de zomer starten. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht. Op korte termijn maken LHV en InEen een lijst met mogelijke pilots bekend, zodat huisartsen of huisartsenposten die mee willen werken aan de verbetering van de ANW-zorg, zich hiervoor aan kunnen melden.