ANW-zorg: hoe ervaart u het doen van diensten?

 
ANW-zorg: hoe ervaart u het doen van diensten?
De LHV is een groot onderzoek gestart naar hoe u als huisarts het doen van diensten ervaart en hoe de ANW-zorg in verschillende delen van het land geregeld is. Aanleiding is de discussie onder collega-huisartsen over onder meer de te hoge werkdruk. Als LHV-lid heeft u deze week een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen.

Er is veel discussie onder huisartsen over het doen van diensten en de manier waarop de ANW-zorg geregeld is. Duidelijk is dat velen de werkdruk als te hoog ervaren. Maar de oorzaken voor die hoge werkdruk en de mogelijke oplossingen lopen uiteen. Daarom is het belangrijk eerst in kaart te brengen wat er precies aan de hand is.

De eerste stap hierin zet de LHV via deze enquête. Gevolgd door een aantal bijeenkomsten in het land. Aan de hand hiervan willen wij, samen met de huisartsenposten, InEen en andere huisartsenorganisaties, werken aan een vernieuwde, toekomstbestendige ANW-zorg.

Uw mening telt

Als LHV-lid heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangenom de enquête in te vullen. We hopen dat u hier 10 minuten van u tijd aan wilt besteden. Uw deelname is van groot belang, want alleen met uw mening kunnen wij aan de slag met de broodnodige verbeteringen.