Aparte veiligheidsnaalden voor influenzavaccins

 
Aparte veiligheidsnaalden voor influenzavaccins
Voor de komende griepcampagne worden vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie influenzavaccins zonder naald geleverd. Hierdoor is het mogelijk de verplicht gestelde veiligheidsnaalden te gebruiken. In lijn met het advies van de LHV heeft het RIVM besloten het tarief per toegediende vaccinatie met € 0,30 te verhogen. Deze week ontvangt u de benodigde informatie voor het bestellen van de influenzavaccins en de veiligheidsnaalden.

Sinds januari 2012 is er een EU-richtlijn van kracht die het voorkomen van prikaccidenten en veilig werken benadrukt. In Nederland heeft deze richtlijn in 2013 geleid tot een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin wordt ook het gebruik van veiligheidsnaalden verplicht gesteld. Dat zijn veilige naalden met een ingebouwd beschermingsmechanisme.

Besluit RIVM

Het RIVM heeft bepaald dat de influenzavaccins worden geleverd zonder naald en dat huisartsen en zorginstellingen zelf veiligheidsnaalden moeten aanschaffen. Dit besluit baseert het RIVM op een aantal argumenten: zo is er onvoldoende aanbod van influenzavaccins met een geïntegreerde veiligheidsnaald en op deze wijze ligt de verantwoordelijkheid voor het voorkómen van prikaccidenten bij de werkgever.

Vergoeding

De aanschaf van veiligheidsnaalden en de extra werkzaamheden brengen kosten met zich mee. Het RIVM heeft daarom besloten het tarief per toegediende vaccinatie met € 0,30 te verhogen. Hierin is de aanschaf van de naalden en de extra tijdsinvestering begroot. De LHV heeft een berekening gemaakt van de extra kosten die gepaard gaan met de invoering van veiligheidsnaalden. De tariefsverhoging is in lijn met deze berekening. De totale vergoeding voor 2016/2017 wordt in september bekend gemaakt in de Staatscourant. We stellen u hier tegen die tijd van op de hoogte.

Bestellen

Deze week ontvangt u van de SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) een nieuwsbrief over het bestellen van de influenzavaccins en de veiligheidsnaalden. Van 1 juni tot 30 juni staat de bestelapplicatie van de SNPG open om vaccins te bestellen. Veiligheidsnaalden kunt u bij de farmaceutische groothandel bestellen. Bij het plaatsen van uw bestelling is het belangrijk te weten dat de groothandels uiteenlopende tarieven hanteren. Het kan voor u de moeite waard zijn speciale aanbiedingen in de gaten te houden.

Meer informatie op snpg.nl.