Artsencoalitie tegen kindermishandeling: investeer in samenwerking Veilig Thuis

 
Artsencoalitie tegen kindermishandeling: investeer in samenwerking Veilig Thuis
De artsencoalitie tegen kindermishandeling heeft haar verder uitgewerkte actieplan onder politieke aandacht gebracht. Een van de belangrijkste acties is dat artsen meer adviesaanvragen doen bij Veilig Thuis. In een gezamenlijke brief in aanloop naar een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer benadrukt de coalitie dat voldoende capaciteit aan vertrouwensartsen die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn, doorslaggevend is voor een succesvolle aanpak van kindermishandeling.

Artsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren en stoppen van kindermishandeling door direct hulp op te starten. Om dit goed op te kunnen pakken, is contact met de vertrouwensarts nodig. Daarom is het versterken van de adviesfunctie van de vertrouwensartsen van Veilig Thuis volgens de artsencoalitie van het hoogste belang. Dit zal een direct gunstig effect hebben op het aantal adviesaanvragen en meldingen bij Veilig Thuis en is haalbaar door een versteviging van de relatie tussen huisartsen, jeugdartsen, psychiaters en vertrouwensartsen.

Vertrouwensarts 24/7

De artsencoalitie vraagt nogmaals de aandacht van de politiek voor deze belangrijke positie van de vertrouwensarts. Directeur Beleid van de KNMG Giliam Kuijpers: “Als we met z'n allen vinden dat artsen meer werk moeten maken van de aanpak van dit probleem, dan betekent dat ook dat voldoende capaciteit aan de kant van Veilig Thuis en de vertrouwensartsen gewaarborgd moet zijn. In lang niet alle gemeenten zijn er op alle dagen vertrouwensartsen in Veilig Thuis beschikbaar en 24 uur, zeven dagen per week bereikbaar. Juist dit zou een flinke verbetering betekenen.”

Tijdig organiseren van hulp

In het uitgewerkte actieplan maakt de artsencoalitie onderscheid tussen lopende en nieuw op te starten acties. Lopende acties richten zich op het tijdig organiseren van hulp, onder meer door adviesaanvragen door artsen bij vertrouwensartsen van Veilig Thuis vanaf 2016 op reguliere basis te laten plaatsvinden.

Hiernaast wordt gewerkt aan ondersteuningsmiddelen om het vermoeden van kindermishandeling goed te kunnen onderbouwen, gesprekstechnieken om artsen te ondersteunen bij het bespreken van kindermishandeling met patiënten en intensievere, interdisciplinaire samenwerking tussen betrokken artsen.

Nieuwe acties

Nieuwe acties zijn het optimaliseren van processen op onder andere de huisartsenpost, het stimuleren van een netwerk van huisartsen dat als ambassadeur/adviseur wil optreden voor collega-huisartsen en de start van de campagne om de bewustwording onder huisartsen en medewerkers op huisartsenposten te verbeteren.

Artsencoalitie Kindermishandeling bestaat uit:

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
  • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)
  • Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
  • Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • InEen
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Meer informatie