Bedrijfsarts en huisarts kunnen samen meer

 
De drie beroepsorganisaties van bedrijfsartsen (NVAB) en huisartsen (LHV en NHG) herkennen de verbeterpunten uit het Nivel-rapport 'Bedrijfsarts en huisarts kunnen samen meer', maar benadrukken dat er ook al veel goed gaat in de samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen. Huisartsen en bedrijfsartsen zien maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie als een belangrijke gezondheidsbevorderende factor.

Zowel huis- en bedrijfsartsen zelf als hun organisaties werken al jaren goed en intensief samen, bijvoorbeeld aan richtlijnen en (samenwerkings)afspraken. Recente voorbeelden zijn de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak over Overspanning en burnout en de NHG-standaard PreventieConsult Cardiometabool Risico.

In het artikel in de Volkskrant over het Nivel-rapportwordt veel nadruk gelegd op het wantrouwen tussen huisartsen en bedrijfsartsen en de verschillende belangen. De beroepsverenigingen zijn van mening dat juist die punten enorm zijn verbeterd.

Over het NIVEL-onderzoek:

NIVEL-onderzoek: Bedrijfsartsen en huisartsen kunnen beter samenwerken

Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen nog beter samenwerken, dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Nivel in opdracht van de ministeries VWS en SZW. De huisarts is gericht op de gezondheid van zijn patiënt en kijkt niet altijd naar het werk dat iemand doet. De bedrijfsarts kijkt daar wel naar en ziet ook het bedrijfsbelang. En dus kan het voorkomen dat de huisarts een ander advies geeft dan de bedrijfsarts. Met de vergrijzing in zicht en de noodzaak tot langer doorwerken, ligt hier een aangrijpingspunt voor verbetering.

Aanbevelingen
De onderzoekers van het Nivel-onderzoek doen drie aanbevelingen in het rapport om de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen te verbeteren.

  • Toon de concrete winst van arbocuratieve samenwerking: maak samenwerking voor professionals aantrekkelijker.
  • Benut ICT voor informatie-uitwisseling: maak samenwerking voor professionals makkelijker.
  • Benoem eigenaren van het samenwerkingsprobleem: geef impulsen aan regionale samenwerking en aan organisaties het succes van arbocuratieve samenwerking monitoren en evalueren.

Bekijkt u het volledige nieuwsbericht op de NIVEL-website.