Behoud tolk- en vertaaldiensten!

 
Op 6 juni hebben diverse koepels van zorgaanbieders en enige honderden individuele zorgaanbieders een petitie aan minister Schippers aangeboden. In deze petitie vragen zij minister Schippers af te zien van haar voornemen om te bestaande vergoeding voor de tolk- en vertaaldiensten per 2012 af te schaffen. De petitie is ondertekend door: LVG, KNMG, NHG, NIGZ, KNOV, LHV, GGD Nederland.

Zelf tolk regelen om kosten te besparen
Schippers wil de patiënten zelf de verantwoordelijkheid geven om Nederlands te spreken of een tolk te regelen om zo te besparen op kosten. Die verantwoordelijkheid ligt echter bij de arts. Immers, de dokter kan zonder tolk niet voldoen aan wettelijke verplichting om zorg leveren die aan de eisen in de Kwaliteitswetten voor de zorg voldoet. Wanneer er geen tolk ingeschakeld kan worden blijft de arts in gebreke.

Toename risico voor de volksgezondheidVertaaldiensten
Het werken zonder tolken zal zorgen voor een toename van risico's voor de volksgezondheid. Het vóórkomen van veel infectieziekten hangt samen met internationalisering en migratie. Juist in deze situaties zijn bron- en contactopsporing, leefregels, snelle medische interventies en goed geneesmiddelengebruik essentieel. Het niet, te laat of onvoldoende voorhanden hebben van tolken/vertaaldiensten is niet alleen een bedreiging voor de mensen die het betreft, maar voor alle Nederlanders.

Toename medische diagnostiek
Het voornemen van de Minister is dus slecht voor de kwaliteit van de zorg, slecht voor de volksgezondheid en ook het argument van kostenbesparing geldt niet. We verwachten dat het aantal medische onderzoeken zal toe nemen. Hulpverleners zullen immers voorafgaande aan een behandeling eerst de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden (anamnese) willen weten alvorens tot behandeling over te gaan. Als taal een barrière is zal de medische diagnostiek toenemen.