Belemmeringen bij initiatieven rond de juiste zorg op de juiste plek

 
Belemmeringen bij initiatieven rond de juiste zorg op de juiste plek
In het hele land werken huisartsen samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici, wijkverpleging en andere zorgverleners aan nieuwe initiatieven rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). Maar deze beweging kan pas echt van de grond komen als muren tussen de lijnen lager worden, de gegevensuitwisseling sterk verbetert en de bekostiging goed geregeld wordt. Dat schrijven de LHV, InEen en de Federatie Medisch Specialisten in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een Kamerdebat.

In het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 staan heldere afspraken. Hoe eerder deze afspraken vertaald en opgenomen worden in de contracten van zorgverzekeraars met huisartsen en huisartsenorganisaties, hoe voortvarender de JZOJP-beweging tot stand komt. Niet alleen de inkoop van de huisartsenzorg moet op orde zijn. Voor JZOJP is het van belang dat de inkoop van huisartsenzorg, wijkverpleging, jeugdzorg, GGZ en ziekenhuiszorg op elkaar is afgestemd. Daarnaast moet de multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn worden ondersteund.

Gebeurt dit niet, dan blijft de druk op de huisartsenzorg onverminderd hoog en blijft het een belemmering voor het bieden van JZOJP en integrale en persoonsgerichte zorg. Het groter wordende tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel zet de beschikbaarheid van de huisartsenzorg, en daarmee het bieden van de JZOJP, onder druk. De voorbeelden zijn te lezen in de ‘Hartenkreet’ van huisartsen. Deze week kwamen de voorbeelden van de effecten op de patiënten duidelijk in beeld bij de publicatie van het boekje ‘Patiënt tussen wal en schip’

Bevorder de samenwerking

In de brief pleiten de LHV, InEen en de FMS daarom voor het verder verlagen van ‘de muren tussen de lijnen’. Volgens de LHV, InEen en de FMS gaat de juiste zorg op de juiste plek nadrukkelijk niet om substitutie, dus het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk. Werken vanuit een netwerk betekent ook rekening houden met de toenemende druk op de huisartsenzorg. De patiënt moet daarom centraal worden gezet om vanuit een netwerk van samenwerkende professionals de juiste zorg aan de patiënt te bieden. De ‘Handreiking Implementatie van Juiste zorg op de juiste plek’ is een stappenplan hoe medisch specialisten en huisartsen hier goede afspraken over kunnen maken. En hoe ze deze samenwerking financieel kunnen regelen.

Goede gegevensuitwisseling

We blijven ook het belang van goede gegevensuitwisseling benadrukken. Zorgverleners lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben. Juiste zorg op de juiste plek en daarmee samenwerking over de lijnen heen is alleen te realiseren als patiëntgegevens tussen de verschillende zorgverleners uitgewisseld kunnen worden.

Zorg voor passende financiering

‘Juiste zorg op de juiste plek’ door samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten heeft financiële gevolgen voor:

  • Het ziekenhuis
  • De medisch specialisten
  • De huisartsen en huisartsenpraktijken/-organisaties/-zorggroepen/eerstelijns gezondheidscentra
  • Thuiszorgorganisaties
  • Én patiënten.

De huidige bekostiging stimuleert ‘de juiste zorg op de juiste plek’ nog onvoldoende. Voor de eerste lijn geldt dat de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg met betrekking tot infrastructuur, capaciteit en ‘meer tijd voor de patiënt’ onvoldoende worden verzilverd in de contracten.

Lees meer in de brief