Belofte over vergoeding tolkentelefoon zorgt voor verwarring

 
Belofte over vergoeding tolkentelefoon zorgt voor verwarring
Er heerst verwarring onder huisartsen over de vergoeding van de tolkentelefoon. In november 2016 kondigde de minister aan de tolkentelefoon alleen voor huisartsen tijdelijk te gaan vergoeden. Huisartsen willen hier gebruik van maken, maar de nieuwe regeling is er nog niet.

Zorgverleners en een aantal politieke partijen maken zich al lange tijd hard voor de vergoeding van de tolkentelefoon voor de hele eerstelijnszorg. Als tegemoetkoming kondigde minister Schippers eind 2016 een regeling aan waarbij vluchtelingen alleen in de eerste 6 maanden na aankomst in een gemeente van een tolk gebruik kunnen maken. Dit geldt bovendien alleen bij de huisarts én de regeling komt over 2 jaar weer te vervallen.

Nog geen vergoeding

Een groeiend aantal huisartsen meldt zich bij de LHV met de vraag hoe zij gebruik kunnen maken van de vergoeding. Door uitlatingen van het ministerie in de media is de indruk ontstaan dat de tolkentelefoon op dit moment wordt vergoed. Het ministerie is echter nog bezig met de aanbesteding. Het is onduidelijk wat de regeling in gaat houden, wanneer hij er is en hoe huisartsen hier gebruik van kunnen maken.

Karig

"Een veel te karige regeling", stelde Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV eerder al. "Om te beginnen omdat een half jaar veel te kort is. Binnen een half jaar kan iemand wellicht een brood bestellen in het Nederlands, maar complexe zorgvragen en trauma’s bespreken, vraagt om een heel ander taalniveau. Bovendien hebben niet alleen huisartsen de tolkentelefoon hard nodig. Ook andere zorgverleners in de buurt: fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, apothekers, verloskundigen of de GGD.”

Zodra er meer duidelijk is over de tijdelijke regeling, dan informeren wij u hierover via lhv.nl.