Bent u goed verzekerd voor uw aansprakelijkheid?

 
Bent u goed verzekerd voor uw aansprakelijkheid?
Als werkgever in de huisartsenzorg heeft u de plicht goed te zorgen voor uw werknemers. Hoe ver reikt uw aansprakelijkheid precies? U moet bijvoorbeeld zorgdragen voor een veilige werkplek, maar de zorgplicht gaat veel verder, net als de aansprakelijkheid die eruit voortvloeit. Laat u hierover goed informeren door uw verzekeringsadviseur.

Zo bent u ook aansprakelijk voor uw werknemers wanneer zij deelnemen aan het verkeer, als fietsers, voetgangers in een gemotoriseerd voertuig én als gebruiker van het openbaar vervoer. Dit betekent dus dat u als werkgever aansprakelijk gesteld kunt worden, indien uw medewerker tijdens werktijd voor de praktijk onderweg is en schade lijdt door bijvoorbeeld een verkeersongeval.

Geen schuld, toch aansprakelijk

Uw aansprakelijkheid gaat steeds verder. In haar uitspraken geeft de Hoge Raad aan dat een werkgever voor een adequate verzekering dient zorg te dragen, of de werknemer middelen ter beschikking moet stellen om deze verzekering zelf te regelen.

De uitspraken laten zien dat een werkgever ook aansprakelijk gesteld kan worden als deze zelf niets te verwijten valt. Een relatie tussen de schade en de werkgever is al voldoende grond voor een claim. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsuitje waarbij werknemers schade lijden (letsel of materiële schade).

Laat u informeren

Bent u op de hoogte van deze risico’s? Laat u goed informeren door uw verzekeringsadviseur. Dan weet u of u goed verzekerd bent voor deze vorm van aansprakelijkheid.