Berekening indicatoren doelmatig voorschrijven aangepast

 
Berekening indicatoren doelmatig voorschrijven aangepast
Vektis heeft de berekening van een aantal indicatoren voor doelmatig voorschrijven aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor uw beloning voor de module doelmatig voorschrijven. Voor de LHV is het wederom een teken dat de huidige methodiek om de prestatie doelmatig voorschrijven te berekenen, niet goed werkt. Voor 2017 zijn wij in gesprek met verzekeraars over een snellere en meer rechtvaardige aanpak.

Waarom deze aanpassing

De aanpassing betreft indicator 16A en de generieke indicatoren 1 tot en met 4. De reden voor de aanpassing is het aanmerken van Losanox™ (Losartan) als voorkeursmiddel. Eerder telde Losanox negatief mee in de berekening, maar omdat het een voorkeursmiddel is, is de indicator hiervoor gecorrigeerd. Omdat dit ook bij andere middelen voorkomt, is deze wijziging ook doorgevoerd voor de Generieke Indicatoren. Na herberekening scoort een deel van de huisartsen nu hoger en kan daarmee in een ander kwadrant komen.

Wat betekent dit voor u

Een aantal verzekeraars hebben huisartsen nog niet geïnformeerd over hun score op doelmatig voorschrijven. Zij nemen de aangepaste rekenmethode nog mee. Met de verzekeraars die huisartsen reeds hebben bericht over hun score, zijn we in overleg hoe de correctie kan worden toegepast.

Onderstaand leest u wat deze aanpassing betekent per verzekeraar:

Verzekeraar

Status

Wat nu

CZ

Scores nog niet gecommuniceerd

Verzekeraar past berekening aan

De Friesland

Scores nog niet gecommuniceerd

Verzekeraar past berekening aan

DSW

Werkt niet met landelijke afspraken voor doelmatig voorschrijven

Aanpassing niet van toepassing voor huisartsen met DSW als preferent

ENO

Scores gecommuniceerd

Eno maakt geen gebruik van de aangepaste indicatoren. Er vindt dus geen correctie plaats

Menzis

Scores gecommuniceerd

U kunt gewoon declareren. Huisartsen met een hogere score krijgen in augustus bericht van Menzis over een aanvullende declaratie. Lagere scores worden niet gecorrigeerd.

VGZ

Scores gecommuniceerd

VGZ heeft de berekening al aangepast en nieuwe scores meegenomen in berichtgeving aan huisartsen

Zilveren Kruis

Scores nog niet gecommuniceerd

Verzekeraar past berekening aan

Zorg & Zekerheid

Scores gecommuniceerd

Huisartsen met een hogere score worden benaderd door Z&Z. Lagere scores worden niet gecorrigeerd

Naar een rechtvaardiger en sneller systeem

De LHV maakt zich al geruime tijd hard voor een snellere en meer rechtvaardige methode om huisartsen te belonen voor doelmatig voorschrijven. Wij vinden dat huisartsen moeten worden afgerekend op de medicijnen die zij voorschrijven. Nu wordt de beloning gebaseerd op wat de apotheek aflevert (Vektis-cijfers). Hier heeft de huisarts onvoldoende zicht op. Daarom hebben wij samen met VIP Calculus een rekentool ontwikkeld. Zo kunt u zien of uw voorschrijfcijfers overeenkomen met de score die Vektis meet. Bovendien is het niet werkbaar dat de uitkering van de vergoeding nu bijna een jaar na het leveren van de prestatie plaatsvindt.