Blijf up-to-date: animatie en opfrismodule over meldcode kindermishandeling

 
Kindermishandeling
Eenvoudig uw kennis bijhouden over de aanpak kindermishandeling? De KNMG heeft in samenwerking met Augeo een animatie ontwikkeld waarin het stappenplan en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in enkele minuten worden uitgelegd. Ook kunt u online een opfrismodule volgen.

Spring direct naar: de animatie / de opfrismodule.

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2018 hebben gefaseerd belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die aan de basis liggen van de herziening van de KNMG-meldcode. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe KNMG-meldcode op een rij:

  • Stap 5 van het stappenplan bevat nu het afwegingskader;
  • De onderdelen kindermishandeling en volwassenengeweld zijn samengevoegd tot één geheel. Daardoor kent de meldcode nog maar één stappenplan, voor zowel kindermishandeling als huiselijk geweld;
  • In stap 4 van het stappenplan staat een striktere uitleg van de juridische mogelijkheden om vóór een melding te overleggen met andere betrokken professionals;
  • In stap 2 is voor het (verplicht) advies bij Veilig Thuis, een voorkeur opgenomen om advies bij de vertrouwensarts te vragen;
  • Naast de (wettelijk verplichte) kindcheck is er in stap 1 nu ook een mantelzorgverleningscheck opgenomen. Deze is ontleend aan de nieuwe Richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein, NVKG, november 2018.

Animatie KNMG-meldcode

Laat u in de animatie in enkele minuten bijpraten over de professionele norm voor artsen:

Opfrismodule

Leer in de opfrismodule van Augeo in maximaal 20 minuten alles over de afwegingsvragen en de verbeterde stappen 4 en 5. Kies de doelgroep die het beste bij u past en begin direct.

Factsheets typen geweld

In de nieuwe meldcode is extra aandacht voor bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling. De factsheets geven informatie over het type geweld, belangrijke risicofactoren en signalen, tips voor bij het doorlopen van het stappenplan van de meldcode, cijfers en verwijsmogelijkheden. Ga naar het overzicht van alle factsheets.