Cao 2017 – aandacht voor flexibiliteit en scholingsrechten

 
Cao 2017 – aandacht voor flexibiliteit en scholingsrechten
Huisartsen willen in de aankomende cao meer aandacht voor scholingsrechten van medewerkers, maatwerkafspraken naast de cao en flexibiliteit, bijvoorbeeld bij het afspreken van werkoverleg. Dat blijkt uit een recent gehouden cao-enquête. Mede aan de hand van deze uitkomsten bepaalt de LHV de inzet voor de komende cao-onderhandelingen.

Bijna 1100 praktijkhouders deden mee aan de enquête. Bestaande uit 950 praktijkhoudende LHV-leden en 150 VPH-leden. De LHV vindt het belangrijk de stem van alle praktijkhoudende huisartsen te horen. Daarom werden dit jaar ook VPH-leden uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Praktijkhouders aan het woord

De meningen van LHV- en VPH-leden lopen grotendeels parallel. Beide groepen ervaren de cao als ondersteunend in de bedrijfsvoering maar zien ook ruimte voor verbetering. Zowel VPH- als LHV-leden ervaren concurrentie van collega-huisartsen bij het aannemen van doktersassistentes of POH’s. En beiden hebben behoefte aan flexibiliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om het toewijzen van vakantiedagen (nu 2 per jaar) en het organiseren van werkoverleg buiten de ‘praktijkuren’.

Op bepaalde onderdelen zijn er wel verschillen. Zo vinden LHV-leden in grotere mate dat we moeten investeren in een betere arbeidsmarkt en in voldoende, goed opgeleid personeel (82% vs 42%). VPH-leden geven op hun beurt aan meer behoefte te hebben aan de mogelijkheid om maatwerkafspraken met medewerkers te kunnen maken (62% vs 45%).

Koppeling uren dienstverband en scholingsuren

Volgens praktijkhouders zijn de huidige scholingsrechten goed genoeg. Mede omdat de scholingskosten de laatste jaren sterk zijn gestegen. Een groeiende groep praktijkhouders pleit voor een koppeling tussen het aantal uren van het dienstverband en het jaarlijks recht in de cao op de 20 uren scholing.

Concurrerend zijn

Veel respondenten vragen aandacht voor het SSFH en de salarisontwikkeling van het personeel ten opzichte van de resultaatsontwikkeling van de praktijk. Het resultaat van veel huisartsenpraktijken staat onder druk. Ze geven aan dat de omzet wel stijgt, maar de kosten, waaronder de lonen, stijgen harder. Een cao staat niet op zich. Het onderhandelingsteam neemt deze ontwikkelingen mee, net als andere factoren als de inflatiecorrectie (CPI), loonontwikkelingen in vergelijkbare branche cao’s en aanpalende cao’s.

Start onderhandeling

De huisartsen uit het LHV-onderhandelingsteam bepalen, samen met InEen, de inzet voor de werkgevers. Daarvoor vormen de enquête-uitkomsten een belangrijke leidraad. In december starten de officiële onderhandelingen met de vakbonden en andere werknemerspartijen. Wij houden u hiervan op de hoogte.