Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd

 
Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2017 is een aantal cao-tarieven gewijzigd voor de hidha. De salarissen stijgen structureel met 0,25 procent. Daarnaast zijn verschillende tarieven geïndexeerd.

Het maximum budget voor persoonlijke kosten bedraagt € 4240,94 (dit was € 4227,20 in 2016):

  • een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag van € 2.247,63, ongeacht de omvang van het dienstverband (dit was € 2240,35 in 2016).
  • naar rato van het dienstverband kan aanspraak gemaakt worden op een variabel bedrag van maximaal € 1993,32 (dit was € 1986,86 in 2016).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering bedraagt per 1-1-2017 € 16,96 (was in € 16,91 in 2016).

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober-oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2015 - oktober 2016 is 0,325 procent.

ANW

De ANW-vergoeding voor werkgevers is per 1 januari 2017 € 70,89 (in 2016 € 70,96). De dienstenvergoeding voor hidha’s is per januari 2017 € 55,93 (in 2016 € 55,85).