Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd

 
Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt een aantal cao-tarieven voor de hidha. In dit bericht leest u wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, de werkgeversbijdragen in ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

In 2018 geldt een maximum budget voor persoonlijke kosten van € 4.292,68. Dit was € 4.240,94 in 2017. Een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.275,05 (dit was € 2.247,63 in 2017). Naar rato van het dienstverband kan aanspraak gemaakt worden op een variabel bedrag van maximaal € 2.017,64 (€ 1.993,32 in 2017).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 16,96 in 2017 naar € 17,17 in 2018.

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober-oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2016 -oktober 2017 is 1,22 procent. Meer informatie hierover vindt u via de website van het CBS.

ANW

De ANW-vergoeding voor werkgevers is per 1 januari 2018 € 73,37 (in 2017 € 70,89). De dienstenvergoeding voor hidha's is per januari 2018 € 57,91 (in 2017 € 55,93).

Cao-onderhandelingen

De onderhandelingen over de nieuwe Cao Hidha zijn in november gestart. De oude cao is afgelopen sinds 1 juli 2017, maar blijft van kracht tot er een nieuwe cao is.

Bekijk ook Cao Hidha