Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd

 
Cao Hidha: enkele tarieven gewijzigd
Per 1 januari 2019 is een aantal cao-tarieven voor de hidha gewijzigd. In dit bericht leest u wat er verandert op het gebied van persoonlijke kosten, de werkgeversbijdragen in ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Persoonlijke kosten

In 2019 geldt een maximum budget voor persoonlijke kosten van € 4.358,36 (in 2018: € 4.292,68).  Een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.309,86 (in 2018: € 2.275,05). Naar rato van het dienstverband kan aanspraak worden gemaakt op een variabel bedrag van maximaal € 2.048,50 (in 2018: € 2.017,64).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 17,17 in 2018 naar € 17,43 in 2019. 

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober - oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2017 - oktober 2018 is 1,53 procent. Meer informatie hierover leest u op de website van het CBS.

ANW

De ANW-vergoeding aan werkgevers is per 1 januari 2019: € 76,57 (in 2018: € 73,37). Waarmee de dienstenvergoeding voor hidha's per januari 2019 € 59,26 bruto wordt (in 2018: € 57,91).

Cao-onderhandelingen

De onderhandelingen over de nieuwe Cao Hidha zullen binnenkort van start gaan.

Bekijk hier de volledige cao hidha.