Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar

 
Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar
De Cao Huisartsenzorg 2015-2017 en de daarbij horende Functiewaardering Huisartsenzorg zijn online beschikbaar. In een duidelijk opgemaakte pdf vindt u alle nieuwe arbeidsvoorwaarden en salaristabellen voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts. Deze cao geldt ook voor het personeel op huisartsenposten.

Eind 2015 stemden werkgevers en werknemers met de nieuwe Cao Huisartsenzorg. Deze nieuwe cao loopt van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. Enkele van de belangrijkste veranderingen:

Salarisontwikkeling

Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent. Per 1 januari 2016 worden alle salarisstappen met € 20,- bruto verhoogd, waarna per 1 april 2016 een salarisverhoging van 1,1 procent volgt. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,5 procent plaats.

SSFH

Besloten is dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds Huisartsenzorg omlaag gaat en dat werknemers ook mee gaan betalen aan het fonds. Per 1 april 2016 gaat de totale premie omlaag van 0,8 procent van het pensioengevend salaris naar 0,7 procent. Hiervan nemen de werkgevers 0,6 procent voor hun rekening en de werknemers 0,1 procent.

Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over vitaliteit en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. In dit kader vervalt vanaf 62 jaar de verplichting tot het doen van nachtdiensten en het wordt mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen of verkopen. De extra bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder komen met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Voor werknemers die nu al recht hebben op extra vakantie-uren op basis van hun leeftijd geldt een overgangsregeling, dat wil zeggen dat zij hun recht zoals dat op 31 december 2015 geldt op extra vakantie uren, behouden.

Download de Cao Huisartsenzorg 2015-2017

BijlageGrootte
PDF-pictogram Functiewaardering huisartsenzorg 2016723.1 KB