Cao Huisartsenzorg: principeakkoord bereikt

 
Cao Huisartsenzorg: principeakkoord bereikt
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is een salarisverhoging afgesproken, een stijging van de eindejaarsuitkering en een thuiswerkregeling. Het is een kortlopende cao tot het einde van dit jaar waarin ook afspraken staan over thema’s die in de tussentijd besproken worden. In dit bericht leest u meer over het principeakkoord.

Cao-partijen zijn de onderhandelingen in december 2020 gestart met de vaststelling dat een cao afsluiten in een tijd waarin iedereen gericht is op het bestrijden en doorkomen van de coronapandemie een praktische benadering vergt. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden.

In dit principeakkoord krijgt de nieuwe cao een looptijd van 1 jaar, van 1 januari tot en met 31 december 2021 en zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%.
  • De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met 1% verhoogd, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel.
  • Een thuiswerkregeling passend bij de huidige ontwikkelingen.
  • Een eenmalige korting van de SSFH premie in 2021

Afspraken vervolggesprekken

In het akkoord is ook afgesproken welke thema’s cao-partijen ter voorbereiding op een volgende cao gezamenlijk met elkaar gaan verkennen en uitwerken.

In het bordmemo Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2021 leest u deze thema’s en een nadere toelichting op de uitgangspunten. De Cao Huisartsenzorg geldt voor personeel van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorggroepen en regionale huisartsenorganisaties.

DOWNLOAD bordmemo Principeakkoord

Vragen?

Heeft u vragen over de dit principeakkoord? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten en praktijkondersteuners kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.