Check het overzicht ELV-coördinatiepunten van ZN

 
Eerstelijnsverblijf
Zorgverzekeraars Nederland publiceerde onlangs een overzicht van de regionale coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijf (ELV). Alle coördinatiepunten moeten binnenkort in elke regio optimaal functioneren. Zijn uw ervaringen in de regio anders dan in het overzicht staat vermeld? Geeft u dit dan door aan de LHV.

Door een eigen regionale rondgang weet de LHV dat het nog te vroeg is te spreken van een ‘landelijk dekkend’ netwerk van ELV-coördinatiepunten. We staan over de monitoring en doorontwikkeling daarom in nauw contact met ZN en het ministerie van VWS. Zijn uw ervaringen in de regio anders dan in het overzicht? Stuurt u hierover een mail naar Monica Terhal, m.terhal@lhv.nl. Wij geven de afwijkingen door aan ZN.   
Download het overzicht van Zorgverzekeraars Nederland.

Ledenpeiling na de zomer

Na de zomer benadert de LHV haar achterban om te meten of u als huisarts daadwerkelijk in staat bent binnen in korte tijd een ELV-bed voor uw patiënt te regelen. Bekijk ook deze peiling van ActiZ, die ook via haar eigen achterban de kwaliteit van de coördinatiepunten in de gaten houdt.

Geen bed?

Het is niet de bedoeling dat u als huisarts blijft rondbellen. Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten zorgverleners hierin bijstaan. Voor zorgbemiddeling wijzen we u naar Zorgverzekeraars.nl.

Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook de LHV is geïnteresseerd in deze signalen, die wij delen met ZN, het ministerie van VWS en de regiobureaus van de LHV. U kunt uw signalen mailen naar Monica Terhal, m.terhal@lhv.nl.