CIZ past werkwijze aan van opvragen medische informatie voor langdurige zorg

 
Om de aanvraag voor Wlz-zorg in behandeling te kunnen nemen, heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) objectieve medische informatie nodig ten aanzien van de diagnose(n) en het beloop. Omdat de LHV veel vragen van haar leden krijgt, is deze zomer met het CIZ gesproken over de wijze waarop het medische informatie opvraagt. Dat heeft geleid tot een aangepaste brief van het CIZ voor het verkrijgen van medische gegevens.

Met de volgende aanpassingen door het CIZ wordt de aanpak verbeterd voor u en uw patiënten:

  • Het doel van de aanvraag is duidelijk. 
    De in de brief opgevraagde informatie bij de huisarts wordt altijd gespecificeerd, zodat u gericht kunt reageren. Dit voorkomt verstrekking van het hele dossier.  
  • Van arts tot arts.
    De in de brief opgevraagde informatie verstrekt u altijd aan een arts, te weten de medisch adviseur van het CIZ. 
  • Al in het bezit van de patiënt.
    In het aanvraagformulier dat de patiënt/instelling invult stond tot voor kort een tekst over het opvragen van ‘het dossier van de patiënt’. Hierdoor werden huisartsen veelvuldig door patiënten of instellingen benaderd voor een kopie van het hele dossier. Deze ongewenste situatie gaat het CIZ voorkomen door de tekst in het aanvraagformulier te wijzigen in ‘Medische gegevens die al in het bezit zijn van de patiënt.’

Medisch adviseur vraagt toestemming

Vanzelfsprekend is toestemming van de patiënt nodig voor het verstrekken van medische informatie. De medisch adviseur van het CIZ blijft verantwoordelijk voor het vooraf toestemming vragen aan de patiënt.

Terugkoppeling indicatie

LHV-leden hebben ook aangegeven dat zij de indicatie graag automatisch van het CIZ teruggekoppeld willen krijgen. Omdat het CIZ zich hier beroept op het medisch beroepsgeheim, is rechtstreekse terugkoppeling niet mogelijk. De huidige situatie blijft daardoor ongewijzigd: u kunt de uiteindelijke indicatie bij het CIZ opvragen via een machtiging van de patiënt of direct via de patiënt.

Meer informatie