Commissie Schnabel: euthanasiewet biedt voldoende ruimte bij voltooid leven

 
Commissie Schnabel: euthanasiewet biedt voldoende ruimte bij voltooid leven
Het verruimen van juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding is onwenselijk. Dat stelt de adviescommissie Voltooid leven onder leiding van Paul Schnabel vandaag in haar rapport. De euthanasiewet biedt bij voltooid leven voldoende ruimte, waarbij de commissie meeneemt dat ook een opeenstapeling van ouderdomsklachten oorzaak van ondraaglijk en uitzichtloos lijden kan zijn. Dit is in lijn met het KNMG-standpunt. De KNMG spreekt met de achterban over de dilemma’s die in de praktijk voor patiënten en artsen bestaan.

De adviescommissie heeft een breed advies uitgebracht over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Dit op verzoek van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en van Veiligheid & Justitie.

Verruiming onwenselijk

Verruiming van de euthanasiewet is wat de commissie betreft onwenselijk. Veel van de mensen met een voltooid leven-wens hebben een opeenstapeling van ouderdomsklachten met een medische grondslag die zorgt voor een ondraaglijk en uitzichtloos lijden en vallen binnen de criteria van de euthanasiewet. De commissie sluit hierbij aan bij het standpunt van de KNMG. Voor de zeer kleine groep met een actuele doodswens zonder dat er een medische grondslag is, ziet de commissie geen aanleiding de wet te wijzigen.

Betrokkenheid arts is nodig

De commissie Schnabel hecht aan de betrokkenheid van artsen. Omdat het een vraagstuk van leven en dood betreft, is het voor de veiligheid en zorgvuldigheid van de procedure belangrijk dat een arts betrokken is bij de beoordeling of voldaan is aan de zorgvuldigheidscriteria van de wet, aldus de commissie. Dit maakt de euthanasiepraktijk ook transparant en toetsbaar.

Belangrijke markering

KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: “Dit rapport is een belangrijke markering in de discussie over voltooid leven. Tegelijk realiseren we ons dat dilemma’s voor patiënten en artsen rond voltooid leven en hulp bij zelfdoding blijven bestaan, net als de maatschappelijke discussie over het zelfbeschikkingsrecht en de vraag hoe we als samenleving kunnen voorkomen dat mensen hun leven ‘voltooid’ achten.

Artsen moeten in toenemende mate overwegen hoe om te gaan met mensen die hun leven voltooid achten. Hoe kunnen zij deze patiënten het beste ondersteunen? Wat veroorzaakt het lijden? Zijn er andere passende interventies dan euthanasie?”

Dialoog met artsen over rapport Schnabel

De KNMG wil artsen zo goed mogelijk ondersteunen. Van der Gaag: “Wij gaan de komende maanden met onze achterban in gesprek over dit rapport. Hoe staan artsen hierin? Waar lopen zij tegenaan? Hoe ga je om met toenemende druk van patiënten? Wat hebben artsen nodig aan ondersteuning bij de afweging, bij de consultatie?”.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Rapport Adviescommissie Schnabel1.74 MB