Competentieprofiel POH vernieuwd

 
Competentieprofiel POH vernieuwd
Het competentieprofiel voor de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) is vernieuwd. In dit bericht kunt u het nieuwe competentieprofiel downloaden en leest u meer over het verschil tussen de POH en praktijkverpleegkundige.

"Het nieuwe profiel beschrijft wat de huisartsenzorg van de POH nodig heeft aan kennis, houding en vaardigheden om goede zorg te bieden”, licht Paulus Lips, voorzitter SSFH, toe. "Ook geeft het profiel inzicht waarin deze functie verschilt met die van de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Dat schept duidelijkheid voor werknemers en werkgevers. De huidige functietitel POH-Somatiek passen we aan naar POH. Het werk van de POH is breder en raakt ook de psychische en sociale facetten van het leven van patiënten."

Download competentieprofiel

Het profiel is onderdeel van het rapport over de POH-transitie en staat op blz. 11 en verder.

Verschil POH en PVH

In het competentieprofiel van de POH is ook het verschil tussen de POH en de PVH beschreven. Zo houdt de POH zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen.

De PVH ziet patiënten met een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, 2 of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocoloverstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg. Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v-opleiding. De eerste PVH’s stromen 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het verschil tussen POH en PVH

Praktijkhouder kiest

De inzet van een POH en/of PVH hangt af van de keuzes die u als huisarts maakt. Hoe ziet de patiëntenpopulatie er uit? Welke zorg wilt u bieden als praktijk en welke zorg draagt u over. Antwoorden op dit soort vragen bepalen in welke mate een POH of PVH deel uitmaakt van het ondersteunend team.

Door wie

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) begeleidde het actualiseren van het POH-profiel. Het profiel is vastgesteld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit geactualiseerde profiel vloeit voort uit het convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Het bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg.