Contractering zorg onverzekerbare vreemdeling verandert

 
Contractering zorg onverzekerbare vreemdeling verandert
De manier waarop ziekenhuizen zorg voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen contracteren verandert per 1 januari 2018. Als huisarts heeft u hiermee te maken op het moment dat u een onverzekerbare vreemdeling wilt verwijzen naar een specialist.

Op dit moment kunt u onverzekerbare vreemdelingen alleen doorverwijzen naar ziekenhuizen die een contract hebben met het CAK. Vanaf 2018 verandert dit.

Omdat de aanbesteding van ziekenhuizen eind 2017 afloopt, kan per 1 januari 2018 ieder ziekenhuis een overeenkomst met het CAK aangaan voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Naar verwachting heeft dit een positief effect op het aantal ziekenhuizen waarnaar u een onverzekerbare vreemdeling kunt doorverwijzen.

Meer informatie

Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Ook kunt u daar een overzicht van gecontracteerde ziekenhuizen vinden. Naar verwachting zal deze lijst vanaf januari uitgebreider zijn.

Vergoeding voor huisartsen

Als huisarts kunt u nu en in de toekomst in bepaalde gevallen bij het CAK een bijdrage aanvragen voor de kosten van medische zorg die u heeft verleend aan onverzekerbare vreemdelingen. Dat kan alleen als deze mensen de kosten voor die zorg niet (helemaal) zelf kunnen betalen. Op dit vlak verandert er dus niets. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl.